Det finns flera hjälporganisationer som inriktar sin hjälp mot barn i slumområden och fattigdom.

Många är ideella och det finns både paraplyorganisationer samt självständiga. Flera jobbar även tillsammans på olika sätt för att förbättra hjälpen.

Röda Korset

Röda korset ses som en av världens största katastroforganisationer. De finns över hela världen och har en rad olika projekt samt insatser.

De arbetar efter sju grundprinciper:

  • Humanitet
  • Opartiskhet
  • Neutralitet
  • Självständighet
  • Frivillighet
  • Enhet
  • Universalitet

Tillsammans med Radiohjälpen och flera andra humanitära organisationer arbetar Röda Korset med projektet Världens barn. Där arbetar de för att alla barn i världen ska ha rätt till utbildning, hälsa och en framtid. Inom projektet arbetar runt 40 000 frivilliga bara i Sverige! Sedan projektet startade 1997 har de samlat in över 1 miljard.

Röda Korset har fokuserat på Somalia, där undernäring kring barn är stort och flera hundra tusen är akut undernärda. Flera miljoner saknar tillgång till någon form av vård. Röda Korset bidrar här med att fler ska få vård och i synnerhet små barn samt gravida kvinnor. Man hjälper med så väl vaccinationer, utbildningar och information om undersökningar, allt för att ge tillräcklig näring för att upprätthålla hälsan. De stödjer här också tre hälsokliniker som är mobila och kan nå folk ute på landsbygden och slumområden.

Vill man stödja Röda Korsets fantastiska insatser kan man göra det genom ekonomiska bidrag eller att själv volontär arbeta.

Unicef

Unicef arbetar för barn i hela världen och utgår ifrån barnkonventionen. Organisationen arbetar på alla plan såsom flyktingläger, i politiken och i slumområden.

Inte bara är Unicef världens ledande barnrättsorganisation utan de forskar även inom området och sammanställer statistik. Tack vare att det är FN som gett uppdraget att arbeta efter barnkonventionen och att de länder som skrivit under följer detta ges ett unikt inflytande. Politiker och människor i maktposition lyssnar på organisationen vilket gör att de kan påverka lagförändringar, budget och handlingsplaner för att barns rättigheter efterföljs.