SOS Barnbyars organisation lanserades redan i Österrike efter att andra världskriget tog slut. Då var vår vision att ta hand om de barn som blivit föräldralösa eller blivit lämnade åt sitt öde efter kriget. I dag är vi på SOS Barnbyar en barnrättsorganisation som finns i ungefär 135 länder, och vi finns till för att hjälpa barn som lever i misär. Vårt mål är att inga barn ska växa upp ensamma utan att ha en vuxen som tar hand om dem. Just nu jobbar vi mest i Syrien, och det har vi gjort sedan 1981, detta för att kriget där har trappats upp, och insatserna som behövs där har ökat markant. Här finns olika hjälpcenter som hjälper familjer som är på flykt med rent dricksvatten och mat. Här finns även lekplatser för barnen så de inte tänker på allt elände runt omkring kriget hela tiden.

Vad gör SOS Barnbyar i Syrien?

Jo, vi hjälper familjer som är på flykt så de förutom vatten och mat får, medicin, kläder och hygienartiklar. Psykologisk rådgivning finns att få, barnen får gå i skolan, om ingen tillgång till skolgång finns, hjälper vi till med tillfällig skolundervisning. På SOS Barnbyar tar vi även hand om barn som förlorat sina föräldrar under kriget, försöker hitta dem och återförena dem, om det inte fungerar se vi till att barnen får omvårdnad.

UNICEF

Vår nationalkommitté har cirka 34 kommittéer runt omkring i världen, och vår uppgift är samla in pengar så barn i nöd kan få det de behöver. Vi informerar och utbildar även om barns rättigheter, vi är en ideell förening, vi har fältkontor som har utvecklingsprogram som är långsiktiga, i hela 156 länder.

Uppdrag i Sverige

  • Samla in pengar till det globala utvecklingsarbetet.
  • Genom debatt försöka förändra i lagar, så barn får det bättre.
  • Utbilda och informera om hur barn har det, och vad deras rättigheter är.