Det finns många organisationer i Sverige som aktivt jobbar för att finnas som stöd för barn och ungdomar som far illa i hemmet eller i skolan.