Barnhem

Ett barnhem är en anstalt för barn som behöver en kortare eller längre omvårdnad. Här hemma i Sverige finns det inga barnhem längre, här får barn som lever i misär bo i fosterhem istället. Vissa familjer ställer upp och tar hand om barn i nöd, oftast genom kontakt med sociala myndigheter. I fattigare länder finns det många barnhem, det finns svenska organisationer som samlar in pengar så barnen ska kunna gå i skola och både få mat och andra väsentliga saker de behöver.

Rädda barnen

Är en av våra äldsta organisationer som hjälper barn som har det svårt, både här hemma och i de fattiga länderna. I dessa länder kan många familjer nödgas lämna bort sina barn, det beror på att familjen är så fattig att de inte kan försörja varken sig själva och eller sina barn. Det bästa för dem är då att lämna barnen på ett barnhem, då kan föräldrarna försöka försörja sig på bästa sätt, och samtidigt veta att barnen får omsorg, skola och mat. I vissa länder är de så många som fyra av fem barn som bor på barnhem, flera av dem har mist en förälder. Summan av barn som bor på barnhem runt omkring i världen är ungefär åtta miljoner, och det är nästan lika många som bor i hela Sverige. Rädda barnen är en organisation som även samlar in pengar till barn i nöd även om de inte bor på barnhem.

Organisation Weep Not Child Foundation ligger bakom ett barnhem som ligger några mil från staden Accra som är huvudstad i Ghana. Här på barnhemmet får barnen både bo och gå i skola. Lärare är bland annat från kyrkan och även volontärer från västvärlden.

  • Weep Not Child Foundation
  • I skrivande stund bor 27 barn på barnhemmet
  • Barn som är föräldralösa
  • Barn vars familjer inte kan ta hand om sina barn
  • Lärare från närliggande byar
  • Volontärer från västländer
  • Volontärerna har mer kunskaper än personal från Ghana